За нас

Untitled-1 copyУважаеми госпожи и господа,

Ви Джи Сервиз ЕООД е регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Р България на 22.11.2013г. с ЕИК 202827328, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Овча купел 2, бл.33, вх. А, ет.4, ап.10.

Фирмата работи основно в областта на информационните технологии и телекомуникациите, по-конкретно в следните направления:

 • Продажба, поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника и периферия.
 • Продажба, доставка принтери, скенери, факсове, многофункционални устройства и копирни машини;
 • Продажба на лицензиран софтуер.
 • Антивирусни решения, защита и кодиране на информацията;
 • Изработка на презентации, флаш анимации, мултимедийни дискове, тиражиране;
 • Регистрация и поддръжка на домейн, осигуряване на хостинг и достъп до интернет;
 • Изработка и поддръжка на сайтове;
 • Софтуерна поддръжка на компютърна техника.
 • Структурни кабелни системи;
 • Цялостни корпоративни решения;
 • Изграждане и поддръжка на СОТ системи, видео наблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестителни системи;
 • Продажба и доставка на канцеларски материали и офис консумативи.
 • Услуги, консултации и обучения в областта на информационните технологии и телекомуникациите;

Ви Джи Сервиз ЕООД разполага с млад и ерудиран екип от специалисти, офис, склад и транспортни средства. Фирмата се разплаща със своите клиенти и доставчици в брой и по банков път.

Суважение:

Валентин Гиясбейли – Управител