За нас

Untitled-1 copyУважаеми госпожи и господа,

Ви Джи Сервиз ЕООД е регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Р България на 22.11.2013г. с ЕИК 202827328, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Овча купел 2, бл.33, вх. А, ет.4, ап.10.

Фирмата работи основно в областта на информационните технологии и телекомуникациите, по-конкретно в следните направления:

 • Продажба, поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника и периферия;
 • Продажба на кабели и ел. апаратура;
 • Изработка на презентации, флаш анимации, мултимедийни дискове, тиражиране;
 • Изработка и поддръжка на сайтове;
 • Изграждане на структурни кабелни системи;
 • Цялостни корпоративни решения;
 • Изграждане и поддръжка на СОТ системи, видео наблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестителни системи;
 • Продажба и доставка на канцеларски материали и офис консумативи.
 • Услуги, консултации и обучения в областта на информационните технологии и телекомуникациите;
 • Ремонт и поддръжка на земеделски машини и техника;
 • Поддръжка на земя в добро земеделско и екологично състояние;
 • Други услуги в селското стопанство;
 • Продажба на контейнери за сметосъбиране;

Ви Джи Сервиз ЕООД разполага с млад и ерудиран екип от специалисти, офис, складово-ремонтна база и транспортни средства, машини и техника. Фирмата се разплаща със своите клиенти и доставчици в брой и по банков път.

С уважение:

Валентин Гиясбейли – Управител